Potrebna Vam je pomoć vezana za naše proizvode?

Jamstveni list

Jamstvo za WIGOPOL uređaje je 20 godina

Ukoliko se u tijeku jamstvenog roka (od instaliranja) pojavi greška na WIGOPOL uređaju uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, kvar se besplatno otklanja. (Izuzetak: namjerna oštećenja i elemenatrne nepogode). U slučaju smetnji u funkciji nekog WIGOPOL uređaja u jamstvenom roku uređaje se beplatno popravi, odnosno besplatno zamijeni novim WIGOPOL uređajem. WIGOPOL uređaj za isušivanje zidova je dio zgrade i mora biti neprekidno u pogonu, kratkotrajno isključivanje uređaja nema posljedica. Jamstvo se gasi, ako se neovlašteno WIGOPOL uređaj / uređaji otvara, oštećuje, bez nazočnosti suradnika tvrtke, ako se mijenja mjesto postavljanja uređaja ili se isti ukloni, ako se mijenja podešena visina antene.


Granične vrijednosti

U mjernim točkama u podrumu smiju granične vrijednosti (Önorm 3355/1-3) biti prekoračne za 20%. Za navlaživanje uslijed oštećenja cijevi, poplave, podzemne vode, vode pod tlakom uslijed uzvisine uz objekat, ne preuzimamo jamstvo i ovime se izričito odričemo bilo kakvog jamstva. Garantirano djeluje WIGOPOL sustav protiv kapilarnog dizanje vlage u zidovima. Ukoliko su i drugi uzroci vlaženja osim kapilarne vlage, ove jamstvene odredbe stupaju na snagu od trenutka kada kupac otkloni sve druge uzroke vlaženja, odnosno kada iste sanira.


Mjerenja

Za provjeru uspjeha sušenja zidova WIGOPOL sustavom je mjerodavan protokol mjerenja vlage prilikom instaliranja sustava u nazočnosti kupca. Usporedne vrijednosti mjerenja vrše se u naznačenim mjernim točkama apsolutnim mjerenjem kemijskom karbidnom metodom (CM). Mjerenja obavlja ovlašteni tehničar tvrtke WIGOPOL i zastupničke tvrtke IMD VRBIK d.o.o. iz Zagreba u nazočnosti kupca.


Jamstvo održavanja suhih zidova

Ovo jamstvo se proteže na više od 20 godina, umanjeno za vrijeme potrebno za isušivanje. Ukoliko u tom vremenskom razdoblju dođe do kvara uređaja, uređaj ćemo besplatno popraviti odnosno zamijeniti. Zahtjev za navedene radove uz obrazloženje korisnika treba biti u pismenom obliku dostavljenom preporučeno.

Brzi upit - Služba za korisnike

Saznajte više o proizvodima i preuzmite naše kataloge!